Praktické Tipy

Výber vhodného pozemku

Výber pozemku je dôležitou súčasťou stavby domu. Samozrejme pozemok si vyberáme v lokalite, ktorá nám je sympatická a kde chceme v pokoji bývať. Musíme myslieť hneď na niekoľko faktorov. Prvým faktorom je či chceme žit na dedine alebo byť súčasťou nejakého mesta, čo sú väčšinou satelitné mestečká, ktoré sú veľa...

Ekologická čistička odpadových vôd

Súčasťou každej stavby by mala byť rozhodne ekologická čistička odpadových vôd už z toho dôvodu aby sme toľkých nezahlcovali kanalizačný systém. Ak je v obci prítomná centrálnej čistička tak by to nemal byť až taký problém, že nemáte svoju vlastnú čističku, avšak ak ste len v určitej skupinke zástavieb alebo na...

Zmysel územného plánu

Územný plán je typ štúdia, ktorej hlavnou úlohou je stanovenie usporiadanie a rozvoj územia. V Slovenskej republike je územný plán zhotovený na základe stavebného zákona, A má formu opatrenia všeobecnej povahy, teda správneho aktu na pomedzí medzi právnym predpisom a individuálnym rozhodnutím. Územný plán vydáva...

Výmena komínových dvierok

Pri rekonštrukcii starších stavieb, možno často naraziť na neexistenciu komínových dvierok pre jednoduchú údržbu a čistenie komína. Niekedy sú v komíne vymetacie dvierka v podobe malej betónovej dlaždičky zasadzovanie do rámu. Niektoré komíny čo som videl mali také betónové vymetacie dvierka křuplé alebo úplne...