Praktické tipy

Ekologická čistička odpadových vôd

Súčasťou každej stavby by mala byť rozhodne ekologická čistička odpadových vôd už z toho dôvodu aby sme toľkých nezahlcovali kanalizačný systém. Ak je v obci prítomná centrálnej čistička tak by to nemal byť až taký problém, že nemáte svoju vlastnú čističku, avšak ak ste len v určitej skupinke zástavieb alebo na...

Zmysel územného plánu

Územný plán je typ štúdia, ktorej hlavnou úlohou je stanovenie usporiadanie a rozvoj územia. V Slovenskej republike je územný plán zhotovený na základe stavebného zákona, A má formu opatrenia všeobecnej povahy, teda správneho aktu na pomedzí medzi právnym predpisom a individuálnym rozhodnutím. Územný plán vydáva...

Výmena komínových dvierok

Pri rekonštrukcii starších stavieb, možno často naraziť na neexistenciu komínových dvierok pre jednoduchú údržbu a čistenie komína. Niekedy sú v komíne vymetacie dvierka v podobe malej betónovej dlaždičky zasadzovanie do rámu. Niektoré komíny čo som videl mali také betónové vymetacie dvierka křuplé alebo úplne...