Ekologická čistička odpadových vôd

Súčasťou každej stavby by mala byť rozhodne ekologická čistička odpadových vôd už z toho dôvodu aby sme toľkých nezahlcovali kanalizačný systém. Ak je v obci prítomná centrálnej čistička tak by to nemal byť až taký problém, že nemáte svoju vlastnú čističku, avšak ak ste len v určitej skupinke zástavieb alebo na samote pri lese mala by byť ekologická čistička neoddeliteľnou súčasťou stavby. Predsa si nebudeme ničiť svoje okolie vypúšťaním špinavých niekedy aj toxických odpadov do prírody. Máme hneď niekoľko typov ekologických čističiek, snáď najznámejší je koreňová čistička, kedy vám na ňu môže spracovať špecializovaná firma projekt, podľa ktorého prebehne jednoduchá výstavba. Spoločnosti ponúkajúce také inštalácia čistiarní je dnes už veľmi veľa. Čo sa týka ponúkaných služieb nepatrne sa od seba líšia, niektorí vsádzajú na doplnkové služby ako sú napríklad poradenstvo, doplnkové konzultácie apod. Ďalšie vsádzajú na najrôznejšie zľavy alebo montáže zdarma. Niektoré dokonca zariadi všetky papiere a ešte sa vám postarajú o získanie dotácií na takú ekologickú čističku, ktorú si vyberiete. Ďalšou možnosťou je zakúpiť si inštalačný set pre stavbu čističky svojpomocne. To si potom postavíte čističku sami a nikoho iného k tomu nepotrebujete, ak nie ste naozajstný technický antitalent. K takémuto setu totiž dostanete veľmi podrobný montážny návod, podľa ktorého postupujete. Navyše koreňová ekologická čistička poskytuje mnoho výhod, medzi ktoré napríklad patrí, že nepotrebuje elektrickú energiu. Vyčistená voda sa vracia ihneď späť do ekosystému. Nepôsobí hluk ani zápach, čo je veľká výhoda. Navyše možno využiť trstina ako biopalivo. Nie sú tak drahé pretože nevyžadujú tak veľké počiatočné investície plus samotný prevádzka tiež nie je tak drahý ako je tomu u ostatných čističiek. Samozrejme máme tu tiež pár nevýhod, medzi ktoré patrí veľká obytná plocha, ktorá je 5 m 2 </ sup> na 1 pripojeného obyvateľa. Bola zaznamenaná nižšia výkonosť pri čistení amoniaku a fosforu. Ak čistíme vody s väčším obsahom železa treba raz za čas vybrať železitý kal. Čo sa týka ekonomického a ekologického hľadiska také čističky môžeme inštalovať v malých a stredných obciach, kde dozaista nebude problém s ich umiestnením. Odporúča sa ako alternatíva k už zavedeným čistiacim spôsobom.

Publikované: 27. 12. 2017

Kategória: Praktické tipy

Autor: Barbora Křivánek