Chladiarne: Metódy ich čistenia a údržby

Chladiareň. Miestnosť, v ktorej je dlhodobo udržiavaná nízka teplota, za účelom skladovania produktov, výrobkov, či polotovarov v procese výroby. Vieme si dnes predstaviť už život bez možnosti chladiť potraviny? Už asi veľmi nie. Chladenie zasahuje do potravinárskych procesov omnoho viac, ako by sme si mohli predstaviť. Aby chladiarne správne fungovali dlhé roky, je potrebné sa o ne pravidelne starať a udržiavať ich.

Čo je chladiareň

Chladiareň je chladiaca miestnosť v rámci skladových priestorov alebo ako samostatný skladovací priestor, v ktorom sú udržiavané dlhodobo nízke teploty okolo bodu mrazu. Chladiarne sa používajú na skladovanie potravín, polotovarov, zdravotníckych materiálov či liečiv. V prípade miestnosti, v ktorej je teplota vzduchu dlhodobo pod nulou, môžeme hovoriť o mraziarni, na skladovanie mrazeného tovaru. Chladiarne aj mraziarne musia spĺňať hygienické normy pre styk s potravinami, preto je ich čistenie a údržba veľmi dôležitá.

Ako navrhnúť vhodnú chladiacu miestnosť

Každá chladiaca miestnosť musí byť vhodne navrhnutá, pričom musí byť zohľadnený nielen výber vybavenia, ale aj to, kam vybavenie umiestniť, aby mali pracovníci bezpečný prístup do chladiarne. Na projekte chladiarne sa podieľajú dodávatelia, inžinieri a vlastníci chladiacej miestnosti. Potrebujú navrhnúť bezpečný prístup do miestnosti, bezpečné manévrovanie a manipulovanie s tovarom v chladiacej miestnosti, musia vybrať vhodný chladiaci systém pre chladiareň a v neposlednom rade určiť celkovú energetickú náročnosť chladiarne.

Akú zvoliť teplotu v chladiacej miestnosti

Teplota vnútri chladiarne závisí od produktov, ktoré potrebujeme chladiť alebo skladovať pri nízkych teplotách. Chladenie potravín môže prebiehať od 0 do 13 stupňov Celzia, mrazenie môže byť pri teplote až do mínus 35 stupňov.

Zelenina a ovocie sa pri distribúcii a skladovaní v potravinárskych skladoch uskladňujú pri teplote okolo nuly, subtropické ovocie znesie teplotu aj okolo desiatich stupňov. Mäso, ryby, či polotovary potrebujú byť zmrazené pri nízkych teplotách a musia sa aj prevážať tak, aby nedošlo k ich rozmrazeniu a opätovnému zmrazeniu.

Údržba chladiarne

Každá chladiareň potrebuje pre svoje správne fungovanie aj správnu údržbu. Čistota v chladiacej miestnosti je veľmi dôležitá pre hygienickú nezávadnosť skladovaných potravín.

Pre najlepšiu účinnosť chladiarne by mali mať chladiace zariadenia neustálu kontrolu a následnú údržbu. Kontrola požadovanej teploty, čistota kompresora, kontrola a servis kondenzačných potrubí a iné činnosti, ktoré je potrebné vykonávať pravidelne.

V čistote by ste mali udržiavať aj ventilátory, kondenzátor a výparníky chladiacich zariadení. Kontrola a servis jednotlivých častí chladiacich zariadení je potrebné vykonávať denne, mesačne, štvrťročne a ročne.

Kontrola a údržba chladiacich zariadení

Nasledovné činnosti by ste mali robiť pravidelne na dennej báze:

 • Kontrolujte, či z kompresorov nevyteká olej

 • Kontrolujte hladinu freónov v chladiacej miestnosti

 • Kontrolujte, či sa na výparníkoch netvorí ľad

 • Kontrolujte denne tlak v sekundárnych systémoch

 • Zaznamenávajte si teplotu v chladiacej miestnosti

Nasledovné činnosti by ste mali robiť pravidelne na mesačnej báze:

 • Riadne vyčistite cievky kondenzátora

 • Vyčistite výparník, kryt výparníka a rebrovanie chladiča

 • Skontrolujte výkon chladenia

 • Skontrolujte hladinu chladiacej zmesi

 • Skontrolujte regulačné ventily

 • Skontrolujte funkčnosť odmrazovacieho systému

 • Uistite sa, že chladiaci systém funguje správne a vykonajte funkčný test systému

Pri pravidelnej údržbe, kontrole a následnom servise chladiacih zariadení vydrží chladiareň v bezchybnom stave dlhé roky pri minimálnych finančných investíciách. Naopak, pri zanedbaní údržby chladiacich zariadení vás môže prípadná porucha chladiaceho systému vyjsť omnoho drahšie.

Publikované: 17. 02. 2022

Kategória: Praktické tipy

Autor: Barbora Křivánek