Hrubá stavba

Ak by sme mali označiť určitú časť stavby domu ako najdôležitejšie, bezprostredne zvíťazí takzvaná hrubá stavba domu. Hoci ide o najdôležitejšiu časť, málokto vie, čo vlastne obsahuje. V obsahu hrubej stavby sa veľakrát líšia aj spoločnosti, preto je nutné veľmi starostlivo čítať zmluvu a predovšetkým tú časť, v ktorej sa jedná o tom, čo všetko do hrubej stavby patrí. Čo do nej teda patrí? Zemné výkopové práce sú základné častí hrubej stavby. Ide o jednu z najdôležitejších častí, pretože výkopové práce musia byť vykonané kvalitne a tak, aby boli pre účel domu vhodné, pretože hllína je krehká a pri zlej výkopové práci môže nastať problém. Ďalšou veľmi dôležitou časťou sú prípojky inžinierskych sietí a samozrejme tiež zapojenie vodorovných rozvodov v základoch domu. Ide o dôležitú časť, ale dnes ich zapojenie nie je nijako zložité a v tuzemsku nie je firma, ktorá by zapojenie nezvládla. Nasledujú teraz najdôležitejšie prvky, ktoré nesmú byť nijako poškodené či ich výstavba pokazená, inak by sa mohlo stať, že sa nám celý dom zborí. Základné sú bezpochyby základné špára a základová doska k domu. Tá nasleduje zvislú nosovej konštrukcií a ďalej vodorovnú nosovej konštrukcií. Toto nám zariadi každá firma, ktorá robí hrubú stavbu domu. Teraz prichádza niečo, čo pre niektoré firmy naozaj nie je samozrejmosťou. Ide o vnútorné murivo domu, vrátane prekladov a vencov. Na to si dávajte pozor, pretože niektoré firmy toto do hrubej stavby domu nezapočítavajú a vy potom zaplatíte za základy, ale murivo k domu nedostanete. Ďalšou spornou službou je strešnej konštrukcie, do ktorej patrí napríklad krov, komíny, prestupy, apod. Celkom iste nenechávajte hrubú stavbu domu bez kontroly a zmluvu starostlivo čítajte, pretože ide o tie najdôležitejšie základy a ich oprava po dokončení domu je taká drahá, že sa Vám naozaj neoplatí riskovať.

Publikované: 03. 01. 2018

Kategória: Stavba a rekonštrukcia

Autor: Barbora Křivánek